Utwórz fakturę

PALATÍN Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PALATÍN Bratislava
PIN 35697415
TIN 2020310842
Numer VAT SK2020310842
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PALATÍN Bratislava
Laurinská 3
81000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 74 026 €
Zysk 100 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,762
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,266
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,266
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,266
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,496
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,500
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,500
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 970
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 970
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,026
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,990
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,762
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -63,468
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -90,207
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -90,207
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,230
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,959
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,531
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,531
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 44,614
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 453
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 361
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,271
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 74,025
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 74,026
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,026
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,897
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,238
D. Usług (účtová grupa 51) 28,381
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,160
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,478
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,682
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,118
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,129
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,407
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -69
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,060
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35697415 TIN: 2020310842 Numer VAT: SK2020310842
 • Zarejestrowana siedziba: PALATÍN Bratislava, Laurinská 3, 81000, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Xiaoqiang LIU Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 11.01.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Xiaoqiang LIU 6 640 € (100%) Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Yanyu Li SNP 3994/48 Nové Zámky 940 30 Vznik funkcie: 15.07.2012
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Yanyu Li SNP 3994/48 Nové Zámky 940 30 Vznik funkcie: 15.07.2012
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tengfei Pan Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Michalská 65 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   03.05.2012Noví spoločníci:
   Xiaoqiang LIU Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   02.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Junjie Xiang Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 11.10.2008
   17.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   18.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   28.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 11.10.2008
   16.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Tengfei Pan Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Junjie Xiang Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   15.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.08.2008
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   19.08.2008Noví spoločníci:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.08.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Michalská 65 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   18.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xiao Li Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Jirásková 52 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 20.03.2007
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.01.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Jirásková 52 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   16.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   24.04.2007Noví spoločníci:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 20.03.2007
   23.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ying Xiao Hai Ševčenkova 17 Bratislava
   20.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Xiao Li Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   10.08.2005Noví spoločníci:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   09.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   06.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   05.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   21.10.2004Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   20.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   Liu Xiao Wei Zhejiang Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Xiao Wei dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2003
   08.04.2003Noví spoločníci:
   Liu Xiao Wei Zhejiang Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Liu Xiao Wei dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2003
   07.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   03.07.1998Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   02.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling 418 Miloslavov
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : 418 Miloslavov
   21.08.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   15.05.1997Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling 418 Miloslavov
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : 418 Miloslavov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ying Xiao Hai Ševčenkova 17 Bratislava
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Tibor Gajarský Palkovičova 1 Bratislava
   PhDr. Marianna Pukačová Legionárska 11 Bratislava
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   PALATÍN Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Tibor Gajarský Palkovičova 1 Bratislava
   PhDr. Marianna Pukačová Legionárska 11 Bratislava
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava