Utwórz fakturę

M. I. SPORIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M. I. SPORIT
PIN 35697482
TIN 2020348880
Numer VAT SK2020348880
Data utworzenia 02 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M. I. SPORIT
Cabanova 42
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 347 €
Zysk 8 927 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903590379, +421911908311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,676
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,395
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,645
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,636
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 92,676
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 91,407
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 75,841
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,927
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,269
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,269
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 32,347
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,983
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,364
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,598
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,312
C. Usług (účtová grupa 51) 5,507
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 950
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,456
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,749
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,164
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,456
M. Koszty oprocentowania (562) 203
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,253
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,455
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,294
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,367
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,927
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015