Utwórz fakturę

DORA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy DORA
Stan Zniszczono
PIN 35697539
Data utworzenia 02 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DORA
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 260 €
Zysk 3 537 €
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 812
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 405
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 407
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 812
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -10,726
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,537
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 699
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 699
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 699
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 16,260
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,361
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 899
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,933
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 4,957
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,179
C. Usług (účtová grupa 51) 357
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 814
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 231
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 395
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,327
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,868
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 107
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -107
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,220
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 683
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,537
Date of updating data: 22.12.2015
Files
4292821.tif
Date of updating data: 22.12.2015
 • PIN :35697539
 • Zarejestrowana siedziba: DORA, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 wrzesień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.12.2015Zrušené obchodné meno:
   DORA, s. r. o., v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Fedinova 900/3b Bratislava 851 01
   30.04.2015Nové obchodné meno:
   DORA, s. r. o., v likvidácii
   27.03.1997Nové sidlo:
   Fedinova 900/3b Bratislava 851 01
   02.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným