Utwórz fakturę

MICROPLAST TECHNOLOGY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MICROPLAST TECHNOLOGY
PIN 35697644
TIN 2020310688
Numer VAT SK2020310688
Data utworzenia 05 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MICROPLAST TECHNOLOGY
Rajská 15
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 530 €
Zysk -1 576 €
Kapitał 2 986 994 €
Kapitał własny 2 984 311 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,686,862
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,751
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,672,111
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 298,100
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 656
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,984,962
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,982,735
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,306,845
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,306,845
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,984
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) -196,183
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,136,335
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,576
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,227
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,227
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,466
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 760
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,530
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,530
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,100
C. Usług (účtová grupa 51) 501
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,569
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -570
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -501
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 46
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -46
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -616
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,576
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35697644 TIN: 2020310688 Numer VAT: SK2020310688
 • Zarejestrowana siedziba: MICROPLAST TECHNOLOGY, Rajská 15, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Stanovský predseda Beňadická 34 Bratislava 851 06 05.09.1996
  Štefan Minárik člen Riečna 2 Bratislava 811 02 05.09.1996
  Ing. Miroslav Vavrina člen Krížna 3 Stupava 900 31 05.09.1996
  Ing. Dušan Drobuliak člen Mamateyova 22 Bratislava 851 04 05.09.1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.09.1996Nové obchodné meno:
   MICROPLAST TECHNOLOGY a.s.
   Nové sidlo:
   Rajská 15 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom tovaru, strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Stanovský - predseda Beňadická 34 Bratislava 851 06
   Štefan Minárik - člen Riečna 2 Bratislava 811 02
   Ing. Miroslav Vavrina - člen Krížna 3 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Drobuliak - člen Mamateyova 22 Bratislava 851 04