Utwórz fakturę

EUROSAT SK PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROSAT SK PLUS
PIN 35697652
TIN 2020331720
Numer VAT SK2020331720
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROSAT SK PLUS
Rusovská cesta 13
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 612 €
Zysk -19 093 €
Dane kontaktowe
E-mail eurosat@eurosat.sk
witryna internetowa http://www.eurosat.sk
Telefon(y) +421263452231, +421263530220, +421263530222
Telefon(y) kom. +421905402857, +421948112442, +421948077882
Nr(y) faksu 0263452231
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 106,610
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 106,404
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,202
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,202
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,945
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,945
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,945
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 69,257
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,533
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 67,724
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 206
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 206
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 106,610
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,065
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 98,855
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,855
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,093
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,545
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,030
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,030
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,611
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,466
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,466
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,139
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 744
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,213
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,904
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,904
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 146,218
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 146,612
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 107,426
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,792
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 394
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,818
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 84,276
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,054
D. Usług (účtová grupa 51) 46,826
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,005
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,502
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,512
4. Koszty społeczne (527, 528) 991
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 315
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 666
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,676
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,206
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,062
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 540
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 533
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,466
O. Walutowe straty (563) 1,109
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 357
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -926
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,132
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,093
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016