Utwórz fakturę

PERSEUS SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PERSEUS SLOVAKIA
PIN 35697687
TIN 2020348869
Data utworzenia 09 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERSEUS SLOVAKIA
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Financial information
Zysk 2 794 €
Kapitał 356 656 €
Kapitał własny -110 186 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0465433531, 0254641417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 430,048
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 421,277
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 421,277
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 421,277
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,771
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,437
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,437
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,437
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 334
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 333
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 430,048
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,494
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -56,005
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -56,005
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -65,587
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,391
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -135,978
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,794
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 541,542
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 431,219
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 431,073
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 146
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 110,323
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 109,847
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,847
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 476
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147
D. Usług (účtová grupa 51) 147
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -147
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -147
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,847
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,847
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 428
O. Walutowe straty (563) 360
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,419
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,272
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 478
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 478
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,794
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015