Utwórz fakturę

ČECHVALAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ČECHVALAB
PIN 35697709
TIN 2020356173
Numer VAT SK2020356173
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ČECHVALAB
Popradská 12242/84
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 300 392 €
Zysk 12 440 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264287924, 0264287934, 0903402280, 0911402280, 0264287941
Nr(y) faksu 0264287941
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 496,822
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 144,848
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 144,848
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 52,280
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 92,568
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 351,974
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 228,769
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 228,769
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,085
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45,085
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,085
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 78,120
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 948
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77,172
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 496,822
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,551
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 166,808
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 166,808
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,440
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,271
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 566
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 566
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 75,950
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 219,755
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,421
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,421
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 190,877
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,060
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,099
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,934
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 364
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,000
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 297,925
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 300,392
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 278,572
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,353
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 667
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,302
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 192,790
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,177
D. Usług (účtová grupa 51) 19,150
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,038
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,871
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,689
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,478
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,600
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,329
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,329
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,218
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,090
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 69,808
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 83
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 83
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,743
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,149
2. Pozostałe koszty (562A) 4,149
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,594
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,660
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,430
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 990
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 990
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,440
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35697709 TIN: 2020356173 Numer VAT: SK2020356173
 • Zarejestrowana siedziba: ČECHVALAB, Popradská 12242/84, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Čechvala Lipová 2135/19 Ivanka pri Dunaji 900 28 25.10.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Čechvala 5 311 € (80%) Lipová 2135/19 Ivanka pri Dunaji 900 28
  RNDr. Emília Čechvalová 1 328 € (20%) Lipová 2135/19 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2011Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   25.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čechvala Lipová 2135/19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   24.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čechvala Lenardova 16 Bratislava 851 01
   25.10.2007Nové sidlo:
   Popradská 12242/84 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   RNDr. Emília Čechvalová Lipová 2135/19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   24.10.2007Zrušené sidlo:
   Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Emília Čechvalová Lenardova 16 Bratislava 851 01
   19.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čechvala Lipová 2135/19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   RNDr. Emília Čechvalová Lenardova 16 Bratislava 851 01
   18.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čechvala Lenardova 16 Bratislava 851 01
   RNDr. Emília Čechvalová Lenardova 16 Bratislava 851 01
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   ČECHVALAB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž bytových doplnkov s výnimkou remeselných a viazaných živností uvedených v prílohe 1 a 2 Zákona č. 455/91 Zb.
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čechvala Lenardova 16 Bratislava 851 01
   RNDr. Emília Čechvalová Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Čechvala Lenardova 16 Bratislava 851 01