Utwórz fakturę

IDEÁL Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IDEÁL Slovakia
PIN 35697733
TIN 2020356162
Numer VAT SK2020356162
Data utworzenia 09 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IDEÁL Slovakia
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 796 542 €
Zysk -101 808 €
Kapitał 1 445 617 €
Kapitał własny 93 125 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232553452, 0268208326, 0268208336, 0905399095
Telefon(y) kom. 0905938176, 0905399095
Nr(y) faksu 0232553458
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,312,366
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 127,410
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 127,410
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 127,369
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,184,371
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 312,934
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,928
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 302,006
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 51,675
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 51,675
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 792,191
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 505,284
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 505,284
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 282,784
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,123
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,571
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 75
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,496
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 585
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 585
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,312,366
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,683
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 640,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 640,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 25,394
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 25,394
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -572,879
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,529
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -586,408
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -101,808
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,319,901
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,101
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 841
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 924
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 20,336
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,374
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 136,292
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,800
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,492
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,420
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,524
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,138
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,943
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,943
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,071,483
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,148
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,148
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,793,288
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,796,542
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,789,240
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,048
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 943
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,311
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,872,735
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,267,317
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,100
D. Usług (účtová grupa 51) 295,858
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 195,257
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 141,771
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,151
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,335
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,240
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 65,186
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 65,186
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,093
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,403
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,281
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -76,193
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 205,013
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,098
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,092
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46,504
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 33,130
2. Pozostałe koszty (562A) 33,130
O. Walutowe straty (563) 5,952
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,422
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -37,406
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -113,599
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -11,791
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -14,672
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -101,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35697733 TIN: 2020356162 Numer VAT: SK2020356162
 • Zarejestrowana siedziba: IDEÁL Slovakia, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Hrdina Na Križovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika 13.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Europasta SE 640 278 € (100%) Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2012Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   31.01.2012Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   23.03.2010Noví spoločníci:
   Europasta SE U Sila 246 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   22.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Europasta, N.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   04.09.2009Noví spoločníci:
   Europasta, N.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Europasta, B.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   21.03.2008Nové predmety činnosti:
   marketing
   činnosť podnikateľských poradcov
   skladovanie
   manipulácia s tovarom
   balenie a označovanie tovaru a výrobkov
   01.01.2008Nové sidlo:
   Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Budatínska 36 Bratislava 851 05
   01.01.2007Nové obchodné meno:
   IDEÁL Slovakia, s.r.o.
   31.12.2006Zrušené obchodné meno:
   Spojené cestovinárne SK, s.r.o.
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Hrdina Na Křižovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   24.06.2006Noví spoločníci:
   Europasta, B.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hrdina Na Križovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika Vznik funkcie: 13.06.2006
   23.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Europasta, B.V. Stawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika Vznik funkcie: 25.06.2003
   09.06.2006Noví spoločníci:
   Europasta, B.V. Stawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Ing. Pavel Hrdina Na Křižovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   08.06.2006Zrušeny spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Pekařská 1/598 Praha 5 155 00 Česká republika
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika
   05.10.2005Noví spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Pekařská 1/598 Praha 5 155 00 Česká republika
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika
   04.10.2005Zrušeny spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Ke Klíčovu 56/1 Praha 9 190 02 Česká republika
   19.01.2005Noví spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Ke Klíčovu 56/1 Praha 9 190 02 Česká republika
   18.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marko Pařík Pokojná 12 Praha 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.2002
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká republika
   03.06.2004Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká republika
   02.06.2004Nové predmety činnosti:
   výroba cestovinárskych výrobkov
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vyhotovovanie w w w stránok
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   administratívne práce- sekretárske služby
   prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/97 Zb.
   reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marko Pařík Pokojná 12 Praha 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.2002
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika Vznik funkcie: 25.06.2003
   Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Tehel Trstinová 16 Komárno
   29.11.2002Nové obchodné meno:
   Spojené cestovinárne SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   28.11.2002Zrušené obchodné meno:
   IDEÁL SERVIS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   DELTA PEKÁRNE SLOVENSKO s.r.o. IČO: 35 742 909 Senecká cesta Šamorín
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   26.11.2001Nové sidlo:
   Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   DELTA PEKÁRNE SLOVENSKO s.r.o. IČO: 35 742 909 Senecká cesta Šamorín
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tehel Trstinová 16 Komárno
   25.11.2001Zrušené sidlo:
   Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   SKUPINA DELTA SK, s.r.o. IČO: 35 694 726 Gogoľova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Onderov Šalviová 38 Bratislava
   11.11.1997Noví spoločníci:
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   SKUPINA DELTA SK, s.r.o. IČO: 35 694 726 Gogoľova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ján Onderov Šalviová 38 Bratislava
   10.11.1997Zrušeny spoločníci:
   AGROFIN, obchodník s cennými papiermi, a.s. Bárdošova 2/A Bratislava
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Jurica Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Sojka Kozia 27 Bratislava 811 00
   Ing. Emília Šebová Farského 10/90 Bratislava 851 01
   09.09.1996Nové obchodné meno:
   IDEÁL SERVIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosťi
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   AGROFIN, obchodník s cennými papiermi, a.s. Bárdošova 2/A Bratislava
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Jurica Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Sojka Kozia 27 Bratislava 811 00
   Ing. Emília Šebová Farského 10/90 Bratislava 851 01