Utwórz fakturę

RAY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAY
Stan W likwidacji
PIN 35697750
TIN 2020340685
Data utworzenia 09 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAY
Brečtanova 1
83314
Bratislava
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254772740
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,394
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,394
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,394
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 199
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,593
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,330
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -62,301
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,923
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 0
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256922.tif
Date of updating data: 25.06.2015