Utwórz fakturę

Chemoprojekt Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Chemoprojekt Slovensko
PIN 35697792
TIN 2020945377
Numer VAT SK2020945377
Data utworzenia 05 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Chemoprojekt Slovensko
92703
Areál Duslo, a.s. Šaľa
Financial information
Sprzedaż i dochody 88 941 €
Zysk 7 203 €
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,375
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,355
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,511
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,280
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,280
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 231
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,844
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 403
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,441
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,375
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,461
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,661
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,661
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 626
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,456
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -97,830
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,203
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,914
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,281
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,281
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,483
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,460
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 951
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,072
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 150
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 88,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 88,941
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 88,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,809
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24
D. Usług (účtová grupa 51) 14,436
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,928
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,391
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,875
4. Koszty społeczne (527, 528) 662
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,421
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,132
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,340
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 106
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,029
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,826
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,826
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,203
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016