Utwórz fakturę

Priemysel kameňa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Priemysel kameňa
PIN 35697814
TIN 2020324471
Numer VAT SK2020324471
Data utworzenia 03 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Priemysel kameňa
Garbiarska 20
98401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 585 605 €
Zysk 437 702 €
Dane kontaktowe
E-mail info@pkdoprastav.sk
Telefon(y) 0415658511
Nr(y) faksu 0415658513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,338,396
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,881,115
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 840,114
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 840,114
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,041,001
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,235,162
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 224,344
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,932,124
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 649,371
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,440,776
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 901,774
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,292
3. Produkty (123) - /194/ 893,482
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,427,406
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,425,541
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,425,541
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,492
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 373
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 111,596
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,616
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 101,980
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,505
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,535
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,351
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,619
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,338,396
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,132,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,323,580
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,323,580
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 267,780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 267,780
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,502
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,502
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,099,712
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,099,712
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,206,120
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 304,672
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 43,396
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 261,276
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 224,159
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 203,709
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 20,450
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 391,542
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,862,354
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,528,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,528,704
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 61,779
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,123
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187,025
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,723
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 58,393
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,393
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 50,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 365,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,657,040
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,585,605
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,520,681
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 136,360
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -301,873
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,437
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,977,686
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 809,359
D. Usług (účtová grupa 51) 2,924,494
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,318,709
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 897,339
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 25,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 336,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 59,864
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 39,497
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 481,824
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 479,806
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 2,018
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 889
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 149,412
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,502
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 607,919
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,621,315
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 43,048
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,064
2. Pozostałe koszty (562A) 38,064
O. Walutowe straty (563) 78
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,906
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -43,021
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 564,898
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 127,196
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 159,276
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -32,080
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 437,702
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35697814 TIN: 2020324471 Numer VAT: SK2020324471
 • Zarejestrowana siedziba: Priemysel kameňa, Garbiarska 20, 98401, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 wrzesień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.09.2002Nové sidlo:
   Garbiarska 20 Lučenec 984 01
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Judita Kertészová - člen Panické Dravce 47 Lučenec
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   01.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   31.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   27.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Petrovičová - predseda Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen
   Marián Tumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   26.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   22.01.1999Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   21.01.1999Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   18.08.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   17.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   20.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   19.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   Priemysel kameňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava