Utwórz fakturę

PRONIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRONIX
PIN 35698021
TIN 2020348913
Numer VAT SK2020348913
Data utworzenia 12 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRONIX
J. Hronca 16
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 641 330 €
Zysk 53 919 €
Kapitał 382 832 €
Kapitał własny 256 050 €
Dane kontaktowe
E-mail pronix@pronix.sk
Telefon(y) 0264366524, 0264366398
Nr(y) faksu 0264366398
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 450,922
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,720
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,720
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,720
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 402,614
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,930
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,930
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 99,187
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,408
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,408
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,779
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 297,497
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 981
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 296,516
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,588
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,588
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 450,922
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 331,000
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 40,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 40,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,502
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,502
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 223,579
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 223,579
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,919
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,922
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,795
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 34,769
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 78,759
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,852
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,515
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,887
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,119
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,368
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 638,482
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 641,330
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 205,765
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 432,717
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,848
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,952
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 196,830
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,092
D. Usług (účtová grupa 51) 143,094
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 173,014
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 126,661
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,960
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,393
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 773
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,255
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,255
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,225
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,669
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 78,378
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 277,466
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,282
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,944
2. Pozostałe koszty (562A) 2,944
O. Walutowe straty (563) 384
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,954
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,244
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,134
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,215
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,215
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 53,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35698021 TIN: 2020348913 Numer VAT: SK2020348913
 • Zarejestrowana siedziba: PRONIX, J. Hronca 16, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Krzysztof Górski Bíla 506 Říčany u Prahy 251 01 Česká republika 30.06.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PRONIX, s.r.o. 40 000 € (100%) Praha 3 130 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Krzysztof Górski Bíla 506 Říčany u Prahy 251 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.06.2004
   30.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kurucár H. Meličkovej 7 Bratislava
   14.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kurucár H. Meličkovej 7 Bratislava
   13.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mišenka Björnsonova 8 Bratislava 811 05
   12.02.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   12.09.1996Nové obchodné meno:
   PRONIX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Hronca 16 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Mišenka Björnsonova 8 Bratislava 811 05