Utwórz fakturę

TOP PROJEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Nazwa firmy TOP PROJEKT
Stan W likwidacji
PIN 35698071
TIN 2020310710
Numer VAT SK2020310710
Data utworzenia 10 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOP PROJEKT
Radlinského 27
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 700 €
Zysk 1 434 €
Kapitał 175 279 €
Kapitał własny 109 426 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254630411
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,132
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,065
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,067
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 49,132
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,921
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 38,184
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,434
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,211
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,211
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,879
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 332
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,700
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,700
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,786
C. Usług (účtová grupa 51) 2,727
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,914
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,973
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 80
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -80
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,834
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 400
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,434
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016