Utwórz fakturę

ENERGOPROJEKTY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ENERGOPROJEKTY
Stan W likwidacji
PIN 35698187
TIN 2020327276
Numer VAT SK2020327276
Data utworzenia 13 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ENERGOPROJEKTY
Sabinovská 12
82009
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 142 327 €
Zysk -9 737 €
Kapitał 50 980 €
Kapitał własny -45 655 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243415077, 0243415132, 0917455588
Telefon(y) kom. 0917455588
Date of updating data: 29.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,436
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,436
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,877
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,877
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,877
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 559
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 62
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 497
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,436
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -95,801
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,600
A.II. Składki (412) 876
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,920
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,920
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -206,460
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -40,407
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -166,053
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,737
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,237
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,114
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 129,123
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,077
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,077
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,447
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,504
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,095
Date of updating data: 29.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 136,027
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 142,327
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,606
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 127,421
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,228
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,072
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,891
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,130
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,167
D. Usług (účtová grupa 51) 37,705
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 105,408
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,251
4. Koszty społeczne (527, 528) 807
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,471
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,564
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 92,025
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 293
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 293
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -293
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,857
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,737
Date of updating data: 29.07.2016
Date of updating data: 29.07.2016