Utwórz fakturę

PSP PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy PSP PLUS
PIN 35698314
TIN 2020826544
Data utworzenia 16 wrzesień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PSP PLUS
Včelárska 27
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 519 €
Zysk -11 993 €
Kapitał 390 076 €
Kapitał własny 260 184 €
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 380,521
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 162,980
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 162,980
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,855
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 36,726
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 117,399
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 217,524
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 193,319
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 330
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 330
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,769
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 185,720
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,205
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,725
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,480
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 380,521
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 248,192
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,921
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,921
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -74,675
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,400
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -104,075
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,993
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,329
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 132,329
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,035
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,035
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,063
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,196
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,519
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,196
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,323
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,939
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 768
D. Usług (účtová grupa 51) 1,280
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,581
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,581
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,285
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,420
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 148
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 94
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,513
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,993
Date of updating data: 22.04.2016