Utwórz fakturę

AGROK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy AGROK
PIN 35698357
TIN 2020349815
Numer VAT SK2020349815
Data utworzenia 16 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROK
Moravecká 32
95193
Topoľčianky
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 775 263 €
Zysk 13 048 €
Kapitał 6 370 080 €
Kapitał własny 1 829 896 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0376300541, 0514572003
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,676,253
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,757,998
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 27,105
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 13,477
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 13,628
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,730,893
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 268,657
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,062,269
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,200,016
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 149,057
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 33,421
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,473
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,910,940
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,782,796
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 337,803
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,029,686
3. Produkty (123) - /194/ 352,262
4. Zwierzęta (124) - /195/ 8,921
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 54,124
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,120,101
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 753,126
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 753,126
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 320,653
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,322
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,043
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,655
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 388
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,315
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,315
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,676,253
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,525,961
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,443,073
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,443,073
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 652,289
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -583,113
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -583,113
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,048
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,150,292
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,112
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,112
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,000
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 2,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,744,147
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,380,454
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,380,454
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 42,276
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,457
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,577
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 270,383
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,124,598
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 276,435
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,775,263
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,305,100
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,288,645
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 63,078
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 150,789
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 315,229
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,652,422
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,692,888
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,339,392
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,891,937
D. Usług (účtová grupa 51) 711,027
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 905,718
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 645,284
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 215,541
4. Koszty społeczne (527, 528) 44,893
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 110,906
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 643,289
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 643,289
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46,428
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,191
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 82,375
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -134,744
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,850
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,850
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,850
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77,125
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 63,070
2. Pozostałe koszty (562A) 63,070
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,055
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -69,275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,100
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 52
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 52
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,048
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016