Utwórz fakturę

Meddial - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Meddial
Stan Zniszczono
PIN 35698390
TIN 2020875450
Data utworzenia 16 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Meddial
Teplická 99
92101
Piešťany
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 030 509 €
Zysk 58 911 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0547522946, 0337915221
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 423,222
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,283
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,283
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,579
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 704
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 420,939
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58,127
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58,127
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 698
8. Podatek odroczony należności (481A) 698
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 163,901
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 145,242
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,242
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,209
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 198,213
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,588
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 196,625
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 423,222
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,896
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 349
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,135
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,135
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 101,531
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 101,531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,911
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,326
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 346
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 346
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 70,674
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,876
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,876
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,119
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,049
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,072
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,558
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,306
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,306
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,030,508
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,030,509
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,030,508
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,421
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 511,773
D. Usług (účtová grupa 51) 108,447
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 323,196
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 226,265
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 82,575
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,356
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 725
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,282
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,282
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,998
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,088
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 410,288
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 302
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 302
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -278
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 75,810
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,899
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,163
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -264
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,911
Date of updating data: 05.01.2016
 • PIN :35698390 TIN: 2020875450
 • Zarejestrowana siedziba: Meddial, Teplická 99, 92101, Piešťany
 • Data utworzenia: 16 wrzesień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Meddial s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Teplická 99 Piešťany 921 01
   01.01.2009Nové sidlo:
   Teplická 99 Piešťany 921 01
   16.09.1996Nové obchodné meno:
   Meddial s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným