Utwórz fakturę

Bio - Chrom - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Bio - Chrom
PIN 35698462
TIN 2020356228
Numer VAT SK2020356228
Data utworzenia 17 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bio - Chrom
Mýtna 2886/5
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 733 €
Zysk -2 797 €
Kapitał 64 758 €
Kapitał własny 40 802 €
Dane kontaktowe
E-mail biochrom@biochrom.sk
witryna internetowa http://www.biochrom.sk
Telefon(y) +421263811852
Telefon(y) kom. +421903457857
Nr(y) faksu 0263811852
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,990
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,990
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,990
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,639
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,031
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -70
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 58,629
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 38,005
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 34,162
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,797
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,624
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 8,734
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,890
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 742
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,141
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,607
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,400
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 82,733
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 28,279
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 48,881
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,273
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 81,835
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 12,435
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,320
C. Usług (účtová grupa 51) 22,236
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,484
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 461
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,734
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,165
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 898
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 32,169
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,735
M. Koszty oprocentowania (562) 392
N. Walutowe straty (563) 326
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,017
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,734
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,836
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,797
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016