Utwórz fakturę

ABS Bonifer Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ABS Bonifer Slovakia
PIN 35698471
TIN 2020340740
Numer VAT SK2020340740
Data utworzenia 18 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ABS Bonifer Slovakia
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 211 760 €
Zysk 226 102 €
Kapitał 2 063 351 €
Kapitał własny 311 438 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244649182, +421244873631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,844,105
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 798,361
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 798,361
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 798,361
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,016,097
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,402
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,402
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 822,235
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 809,287
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 809,287
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,948
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 184,460
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,521
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 177,939
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29,647
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 29,647
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,844,105
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 588,887
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,791
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,791
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,112
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,112
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 305,882
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 609,357
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -303,475
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 226,102
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,255,218
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 288,702
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 35,095
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 252,399
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,208
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 924,235
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 375,427
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,813
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,614
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 72,326
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 61,134
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,400
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,259
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,689
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 42,281
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 42,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,116,211
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,211,760
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,116,211
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 32,568
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,981
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,873,986
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,214,983
D. Usług (účtová grupa 51) 1,834,454
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,143,911
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 832,964
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 291,716
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,231
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 109,481
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 451,699
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 451,699
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,871
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 122,329
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 337,774
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,066,774
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,805
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,784
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 37,248
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 32,106
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,854
2. Pozostałe koszty (562A) 28,252
O. Walutowe straty (563) 3,962
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,180
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,443
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 302,331
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 76,229
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 73,763
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,466
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 226,102
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35698471 TIN: 2020340740 Numer VAT: SK2020340740
 • Zarejestrowana siedziba: ABS Bonifer Slovakia, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karel Čermák Lamačova 658 Praha 5 150 00 Česká republika 27.10.2006
  Zdeněk Lidaj Lidická 14 Šumperk Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie Hrdlo 57 Bratislava 19.06.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ABS Bonifer Czech s.r.o 49 791 € (100%) Šumperk Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.10.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   24.10.2007Zrušené sidlo:
   Bojnická 18 Bratislava 831 04
   20.12.2006Noví spoločníci:
   ABS Bonifer Czech s.r.o Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Karel Čermák Lamačova 658 Praha 5 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.10.2006
   19.12.2006Zrušeny spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   27.07.2006Nové obchodné meno:
   ABS Bonifer Slovakia s.r.o.
   26.07.2006Zrušené obchodné meno:
   FADEST Slovakia s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Blahut Tomášikova 2490/33 Poprad
   24.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Lidaj Lidická 14 Šumperk Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie Hrdlo 57 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2001
   23.08.1999Noví spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   05.09.1997Noví spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   18.09.1996Nové obchodné meno:
   FADEST Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 18 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Blahut Tomášikova 2490/33 Poprad