Utwórz fakturę

ROADEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROADEX
PIN 35698853
TIN 2020311161
Numer VAT SK2020311161
Data utworzenia 26 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROADEX
Trenčianska 57
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 525 820 €
Zysk 4 480 €
Kapitał 1 649 034 €
Kapitał własny 69 588 €
Dane kontaktowe
E-mail info@suzuki-poprad.sk
witryna internetowa http://www.suzuki-poprad.sk
Telefon(y) +421524492570
Telefon(y) kom. +421903248053
Nr(y) faksu 0524492572
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 819,070
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 608,382
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 608,382
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 127,597
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 452,722
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,063
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 208,046
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 134,354
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 42,744
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,810
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 88,800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,117
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,464
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,464
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,642
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,575
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60,575
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,642
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,054
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,588
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 819,070
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,719
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,723
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,723
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 56,877
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 237,112
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -180,235
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 748,842
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 252,903
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,733
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 251,170
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 850
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 850
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 194,516
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 187,025
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 153,812
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,812
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,862
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,202
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,685
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,457
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 870
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 870
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 112,678
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 509
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 509
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,525,820
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,248,575
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 199,067
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50,575
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,603
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,497,107
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,150,118
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,446
D. Usług (účtová grupa 51) 56,749
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,234
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,239
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,536
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,459
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,726
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 47,160
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 47,160
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 30,412
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,262
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,713
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 147,329
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,948
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,729
2. Pozostałe koszty (562A) 15,729
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,216
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,948
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,765
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,285
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,285
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35698853 TIN: 2020311161 Numer VAT: SK2020311161
 • Zarejestrowana siedziba: ROADEX, Trenčianska 57, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava 26.01.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michal Deák 6 639 € (100%) Táborská 4159/13 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.08.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   14.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   17.08.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   26.01.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava
   25.01.2008Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   03.02.2000Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie dopravy
   02.02.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 51 Bratislava 820 06
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   26.03.1997Nové sidlo:
   Mlynské nivy 51 Bratislava 820 06
   25.03.1997Zrušené sidlo:
   Drotárska 53 Bratislava 811 02
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   ROADEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Drotárska 53 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská a konzultačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení do 8 miest/
   predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava