Utwórz fakturę

MAVIS - SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAVIS - SLOVAKIA
PIN 35698942
TIN 2020340762
Numer VAT SK2020340762
Data utworzenia 26 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAVIS - SLOVAKIA
Leľa 96
94365
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 506 €
Zysk 201 €
Kapitał 13 895 €
Kapitał własny -1 604 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0367575276, 0367561417
Nr(y) faksu 0367575276
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,111
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,111
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,111
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,774
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,715
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,203
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 14,885
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,403
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,958
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 786
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,348
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 201
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,288
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,930
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,082
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,585
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,783
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 82,506
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,968
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,526
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 80,479
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 44,081
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,983
C. Usług (účtová grupa 51) 24,966
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,176
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,218
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,027
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,464
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 299
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 299
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,165
M. Koszty oprocentowania (562) 463
N. Walutowe straty (563) 122
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 580
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -866
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,161
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35698942 TIN: 2020340762 Numer VAT: SK2020340762
 • Zarejestrowana siedziba: MAVIS - SLOVAKIA, Leľa 96, 94365, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 wrzesień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2009Nové sidlo:
   96 Leľa 943 65
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Korba 96 Leľa 943 65
   Rozália Korbová 96 Leľa 943 65
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba 96 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 26.09.1996
   Rozália Korbová 96 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 01.08.2006
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Rozália Korbová Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.09.1996
   Rozália Korbová Prievozská 35/1313 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.08.2006
   26.08.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   marketingové služby
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Rozália Korbová Prievozská 35/1313 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.08.2006
   25.08.2006Zrušeny spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   17.04.2003Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.09.1996
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   revízie elektrických zariadení do 1000 V
   projektovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   26.05.2000Noví spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Rozália Korbová Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.2000Zrušeny spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Viliam Kukliš Bodrocká 13 Bratislava 821 07
   Pavel Poláček Koľajná 27 Bratislava 831 06
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   MAVIS - SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   predaj a kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja
   sprostredkovateľská činnosť v obchodnom styku
   výroba, montáž, opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   revízie elektrických zariadení do 1000 V
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Viliam Kukliš Bodrocká 13 Bratislava 821 07
   Pavel Poláček Koľajná 27 Bratislava 831 06
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06