Utwórz fakturę

ARES MICHALOVCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARES MICHALOVCE
PIN 35698993
TIN 2020251706
Numer VAT SK2020251706
Data utworzenia 25 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARES MICHALOVCE
Hollého 60
07101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 202 236 €
Zysk 2 918 €
Kapitał 479 987 €
Kapitał własny 200 555 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 491,495
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 179,949
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 179,949
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 21,672
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 157,434
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 843
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 307,535
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 240,990
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,144
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,144
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,319
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 215,416
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 111
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 66,525
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,040
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,485
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,011
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,519
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 492
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 491,495
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,034
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,485
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,485
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 187,992
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 203,164
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,172
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,918
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 290,461
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,218
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,218
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 284,608
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,709
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,709
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 52,936
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 751
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,460
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 221,259
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 493
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 635
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 202,236
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 201,770
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 466
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,836
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,948
D. Usług (účtová grupa 51) 34,914
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,829
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,506
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,993
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,330
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,327
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,002
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,002
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,954
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,862
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 39,400
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 103,908
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,677
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 35,677
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 35,677
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,659
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,741
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 823
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 823
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,918
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35698993 TIN: 2020251706 Numer VAT: SK2020251706
 • Zarejestrowana siedziba: ARES MICHALOVCE, Hollého 60, 07101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 wrzesień 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.03.2002Nové obchodné meno:
   ARES MICHALOVCE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 60 Michalovce 071 01
   13.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ARES BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 08
   21.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Mária Hinďošová Kamenárska 3715/6 Michalovce
   Ing. Pavol Sentiváni 139 Oreské
   20.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Jonatová Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   10.04.2000Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Jonatová Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Hinďošová Kamennárska 3715/6 Michalovce
   Ing. Pavol Sentiváni 139 Oreské
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   12.03.1999Nové obchodné meno:
   ARES BRATISLAVA, spol. s r.o.
   11.03.1999Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo THB, spol. s r.o.
   14.04.1998Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo THB, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   13.04.1998Zrušené obchodné meno:
   Slovensko - Rakúska spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   25.09.1996Nové obchodné meno:
   Slovensko - Rakúska spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   vydavateľská a tlačiarenská činnosť
   reklamné činnosti
   poradenstvo v odbore polygrafia
   fotografické služby
   výstavníctvo - organizovanie výstav
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava