Utwórz fakturę

MiViRa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MiViRa
PIN 35699001
TIN 2020826665
Numer VAT SK2020826665
Data utworzenia 27 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MiViRa
Miletičova 48
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 200 €
Zysk 4 168 €
Kapitał 169 872 €
Kapitał własny 20 927 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252924082
Nr(y) faksu 0252924082
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 63,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,523
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,523
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 9,523
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 53,860
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,804
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,576
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,576
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 29,473
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,755
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -10,944
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -10,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 419
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 419
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 63,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,605
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 6,706
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 6,706
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,428
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,507
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,079
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,168
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,197
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 458
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 458
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,243
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,935
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,935
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,562
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 928
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,359
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 459
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 496
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 496
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 47,200
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 47,200
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 350
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 46,850
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,964
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 272
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 912
D. Usług (účtová grupa 51) 35,542
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,238
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,595
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,618
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,236
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,474
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -68
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,168
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35699001 TIN: 2020826665 Numer VAT: SK2020826665
 • Zarejestrowana siedziba: MiViRa, Miletičova 48, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivajlo Rasovský Miletičova 48 Bratislava 821 08 27.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivajlo Rasovský 6 639 € (100%) Miletičova 48 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2012Nové obchodné meno:
   MiViRa s. r. o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 48 Bratislava - Ružinov 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   20.12.2012Zrušené obchodné meno:
   S - TRUCK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Brodská 4 Bratislava 841 04
   13.01.2010Noví spoločníci:
   Ivajlo Rasovský Miletičova 48 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ivajlo Rasovský Miletičova 48 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.09.1996
   12.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava
   29.07.2005Nové obchodné meno:
   S - TRUCK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brodská 4 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava 811 08
   28.07.2005Zrušené obchodné meno:
   I.D.C. Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny spoločníci:
   Ivaylo Vergilov Stoyanov Komplex Emil Markov 251/E/132 Sofia Bulharská republika
   27.09.1996Nové obchodné meno:
   I.D.C. Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ivaylo Vergilov Stoyanov Komplex Emil Markov 251/E/132 Sofia Bulharská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava