Utwórz fakturę

TAGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TAGA
PIN 35699116
TIN 2020310974
Data utworzenia 30 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TAGA
Pod Brezinou 6402/82
91101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 800 €
Zysk 3 742 €
Kapitał 22 618 €
Kapitał własny 5 391 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,415
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,415
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,053
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 7,053
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,504
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,858
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,454
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 404
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,415
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,133
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,153
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,150
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,401
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,376
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,777
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,742
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,282
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,227
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 17,204
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,055
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,055
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,800
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,800
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,800
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,797
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,055
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,742
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255402.tif
Date of updating data: 25.06.2015