Utwórz fakturę

SECURITON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2015
Basic information
Nazwa firmy SECURITON
PIN 35699124
TIN 2020327485
Numer VAT SK2020327485
Data utworzenia 30 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SECURITON
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 70 456 €
Zysk 10 104 €
Kapitał 5 325 €
Kapitał własny -47 686 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421248202916, +421248202917, +421248202919, +421248202928
Date of updating data: 06.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,021
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,903
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,903
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,903
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,118
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 102
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,016
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,021
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,583
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -54,327
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,033
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -59,360
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,604
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 592
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 592
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50,012
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 48,796
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,796
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
Date of updating data: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 70,457
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 70,456
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 70,456
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,266
D. Usług (účtová grupa 51) 59,148
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 80
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,190
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,308
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 126
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 126
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,064
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,104
Date of updating data: 06.10.2015
Date of updating data: 06.10.2015