Utwórz fakturę

DOTATIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.10.2015
Basic information
Nazwa firmy DOTATIO
PIN 35699248
TIN 2020356250
Numer VAT SK2020356250
Data utworzenia 30 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOTATIO
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -18 703 €
Kapitał własny 117 668 €
Date of updating data: 19.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,079,020
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,665
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 15,665
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 15,665
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,355
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,046,641
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 878,713
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 878,713
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 140,373
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,866
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,689
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,714
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,003
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 711
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,079,020
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 103,097
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 829
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 829
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 110,200
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 163,995
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -53,795
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,571
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 975,923
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 975,923
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 944,304
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 944,304
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) -99,734
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 117,110
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,243
Date of updating data: 19.10.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332
D. Usług (účtová grupa 51) 332
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -332
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -332
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63,348
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 63,348
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 81,423
O. Walutowe straty (563) 81,363
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,407
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,739
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,703
Date of updating data: 19.10.2015
Date of updating data: 19.10.2015
 • PIN :35699248 TIN: 2020356250 Numer VAT: SK2020356250
 • Zarejestrowana siedziba: DOTATIO, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ján Vician Vyšehradská 11 Bratislava 851 06 30.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ondřej Koller 6 639 € (100%) Praha 155 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.01.2010Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondřej Koller Brdičkova 1913 Praha 155 00 Česká republika
   20.09.2005Nové obchodné meno:
   DOTATIO, s.r.o.
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Vician Vyšehradská 11 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 30.09.1996
   30.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ