Utwórz fakturę

Media Max - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Media Max
PIN 35699299
TIN 2020945465
Numer VAT SK2020945465
Data utworzenia 27 wrzesień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Media Max
Hradská 50
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 107 399 €
Zysk 3 523 €
Kapitał 449 392 €
Kapitał własny 258 841 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.mediamax.sk
Telefon(y) +421245246910
Telefon(y) kom. +421911116626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 366,404
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 366,404
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,870
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,460
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 29,755
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 58,351
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,142
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 497,864
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 262,365
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 245,500
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,039
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,523
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 235,499
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 176
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 96,640
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 125,765
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,020
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,011
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,322
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,412
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,032
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,877
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 107,399
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 107,399
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 101,150
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,715
C. Usług (účtová grupa 51) 65,292
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,088
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 230
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,823
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,249
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,392
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,730
M. Koszty oprocentowania (562) 763
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 967
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,724
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,525
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,002
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,523
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015