Utwórz fakturę

J.J.Darboven - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J.J.Darboven
PIN 35699388
TIN 2020311051
Numer VAT SK2020311051
Data utworzenia 01 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J.J.Darboven
Na vrátkach 16
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 201 796 €
Zysk 194 219 €
Kapitał 2 503 991 €
Kapitał własny 2 366 246 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.darboven.sk
Telefon(y) kom. +421903504370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,708,756
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 462,762
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 462,762
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 660
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 461,019
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,083
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,002,642
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 132,907
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 592
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 132,315
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,601
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,601
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,321,267
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 168,775
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 168,775
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,150,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,492
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 544,867
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,932
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 540,935
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 243,352
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 149,136
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 91,773
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,443
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,708,756
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,560,465
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,358,943
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,442,664
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -83,721
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 194,219
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,291
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,120
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,120
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 137,213
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33,047
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,047
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,940
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,213
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,376
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 637
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,958
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,127,017
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,201,796
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,127,017
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,605
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 34,103
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,071
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,951,721
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 870,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 89,992
D. Usług (účtová grupa 51) 344,739
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 354,694
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 251,366
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 94,455
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,873
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,206
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 239,131
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 239,131
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 32,764
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,715
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,910
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 250,075
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 842,891
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,638
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,638
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,628
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,010
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,249
O. Walutowe straty (563) 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,174
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,389
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 257,464
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 63,245
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 64,487
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,242
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 194,219
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35699388 TIN: 2020311051 Numer VAT: SK2020311051
 • Zarejestrowana siedziba: J.J.Darboven, Na vrátkach 16, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Hodan Jezdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika 12.05.2004
  Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika 01.12.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  J.J. Darboven International GmbH 6 639 € (100%) Hamburg 221 13 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.12.2008Nové sidlo:
   Na vrátkach 16 Bratislava 841 01
   30.11.2008Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   15.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jezdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   14.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jazdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   13.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jazdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   12.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   09.06.2007Nové obchodné meno:
   J.J.Darboven s.r.o.
   08.06.2007Zrušené obchodné meno:
   Burkhof - Káva Slovakia s.r.o.
   07.10.2006Nové sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.1997
   06.10.2006Zrušené sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   05.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   04.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   31.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   30.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Erwin Wurst Sophienweg 3 Burgtham 905 59 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   17.12.2001Noví spoločníci:
   J.J. Darboven International GmbH Pinkertweg 13 Hamburg 221 13 SRN
   16.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   06.11.2000Nové sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   05.11.2000Zrušené sidlo:
   Marcheggská 57 Stupava 900 31
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   10.12.1997Nové sidlo:
   Marcheggská 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   Erwin Wurst Sophienweg 3 Burgtham 905 59 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   09.12.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   Burkhof - Káva Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02