Utwórz fakturę

Antalis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Antalis
PIN 35699434
TIN 2020327320
Numer VAT SK2020327320
Data utworzenia 01 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Antalis
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 389 048 €
Zysk -436 091 €
Kapitał 6 312 388 €
Kapitał własny 1 641 971 €
Dane kontaktowe
E-mail antalis@antalis.sk
witryna internetowa http://www.antalis.sk
Telefon(y) +421800106106, +421258303111, +421800108108, +421253410029, +421253418168, +421258303164, +421258303165, +421258303160
Nr(y) faksu 0258303160
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,169,113
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 321,922
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 30,014
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 29,287
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 727
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 271,746
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,690
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 261,056
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,162
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 20,162
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,769,464
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,895,853
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,127
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,894,726
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,081,344
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,080,124
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,080,124
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,220
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 792,267
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 564
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 791,703
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 77,727
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 77,727
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,169,113
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,205,880
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,400
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,200,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,266
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,266
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -637,695
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,260,561
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,898,256
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -436,091
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,925,975
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,840,165
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,478,263
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,478,263
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,058,858
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 62,164
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,336
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 199,544
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 85,810
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,993
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 62,817
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37,258
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 37,258
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,389,276
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,389,048
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,115,923
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 102,630
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,604
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 158,891
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,667,875
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,054,364
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 150,632
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 259
D. Usług (účtová grupa 51) 1,699,768
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,409,756
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,028,015
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 353,684
4. Koszty społeczne (527, 528) 28,057
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,365
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 156,560
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 156,560
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,575
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 93,140
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90,456
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -278,827
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,313,530
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 326
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 228
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 228
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 98
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 157,547
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 146,690
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 146,621
2. Pozostałe koszty (562A) 69
O. Walutowe straty (563) 1,229
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,628
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -157,221
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -436,048
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 43
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -436,091
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • PIN :35699434 TIN: 2020327320 Numer VAT: SK2020327320
 • Zarejestrowana siedziba: Antalis, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Palčinský predseda Žarnovova 4294/2A Senec 903 01 01.02.2011
  Petra Švihálková člen Čiklova 13/637 Praha 2 - Nusle 120 00 Česká republika 01.02.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Juraj Palčinský - predseda Žarnovova 4294/2A Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.02.2011
   Petra Švihálková - člen Čiklova 13/637 Praha 2 - Nusle 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.02.2011
   31.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Joanna Maria Smolinska - člen 1000 Lecia Panstwa Polskiego 7A/3 Konstancin 055 20 Poľsko Vznik funkcie: 22.07.2005
   06.05.2004Nové obchodné meno:
   Antalis, a.s.
   14.01.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.10.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť