Utwórz fakturę

PASTELL - TERRAEKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PASTELL - TERRAEKO
PIN 35699566
TIN 2020324438
Numer VAT SK2020324438
Data utworzenia 02 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PASTELL - TERRAEKO
Raketová 8
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 364 027 €
Zysk 20 831 €
Kapitał 1 942 688 €
Kapitał własny 487 102 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911445395, +421911400297, +421911445521, +421903440060
Nr(y) faksu 0263811807
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,615,117
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 513,232
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 511,885
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 473,258
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 116
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 38,511
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,347
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,347
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,019,636
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 70,566
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 70,566
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 12,240
8. Podatek odroczony należności (481A) 12,240
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 917,196
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 762,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 762,216
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 153,368
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 391
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,221
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,634
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,643
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,991
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 82,249
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5,604
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 76,645
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,615,117
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,933
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 300,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 300,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -878
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -878
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 187,316
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 284,758
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -97,442
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,831
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,107,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,248
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,248
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 943,475
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 904,613
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 904,613
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,351
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,934
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,577
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,122
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,122
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 145,339
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,315,813
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,364,027
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,315,404
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 48,623
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,334,966
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 854,758
D. Usług (účtová grupa 51) 115,466
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 304,446
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 219,789
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 76,589
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,068
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,798
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,390
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,390
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 44,594
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,514
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,061
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 345,180
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 733
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 292
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 292
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 441
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,884
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,044
2. Pozostałe koszty (562A) 7,044
O. Walutowe straty (563) 370
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,470
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,151
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,910
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -921
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,600
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,521
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35699566 TIN: 2020324438 Numer VAT: SK2020324438
 • Zarejestrowana siedziba: PASTELL - TERRAEKO, Raketová 8, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Vaňa M. Benku 2711/40 Stupava 900 31 02.10.1996
  Ing. Ján Gábor Strmý Vŕšok 115 Bratislava 841 06 14.05.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič 300 000 € (100%) Pražského povstání 1959 Benešov 256 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.06.2010Nové sidlo:
   Raketová 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gábor Strmý Vŕšok 115 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.05.2010
   08.06.2010Zrušené sidlo:
   Astrova 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   03.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Martin Vaňa M. Benku 2711/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 02.10.1996
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   02.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05
   Martin Vaňa Vajnorská 10595/98K Bratislava 831 03
   18.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov Česká republika
   17.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmogrovič Příčná 221 Čerčany 257 22 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Suchá Rokosovského 1 Bratislava 851 01
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 16 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierských stavieb
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmogrovič Příčná 221 Čerčany 257 22 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05
   Iveta Suchá Rokosovského 1 Bratislava 851 01
   Martin Vaňa Vajnorská 10595/98K Bratislava 831 03