Utwórz fakturę

KONTO TEAM TS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy KONTO TEAM TS
PIN 35699680
TIN 2020945487
Numer VAT SK2020945487
Data utworzenia 02 październik 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KONTO TEAM TS
Šamorínska 32
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 001 €
Zysk -104 €
Kapitał 111 354 €
Kapitał własny 33 600 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245641311
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,892
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 631
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 631
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 631
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36,145
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,970
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,888
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,888
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,175
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,486
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,689
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,892
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 332
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,230
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,434
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,434
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 34,474
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 18,001
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,001
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,001
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,365
D. Usług (účtová grupa 51) 6,837
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,528
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,636
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,164
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,552
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 7,696
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -104
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35699680 TIN: 2020945487 Numer VAT: SK2020945487
 • Zarejestrowana siedziba: KONTO TEAM TS, Šamorínska 32, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 październik 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Takatsová 0 € (0%) Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
  AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., 0 € (0%) Šamorínska 32 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2009Noví spoločníci:
   komplementár AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 683 511 Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   komanditista Ing. Mária Takatsová Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., Šamorínska 32 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.10.1996
   10.12.2001Nové sidlo:
   Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   KONTO TEAM TS, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári