Utwórz fakturę

J & A Gastro - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J & A Gastro
PIN 35699809
TIN 2020927601
Data utworzenia 04 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J & A Gastro
Uralská 28
05801
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 826 €
Zysk -2 238 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,564
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 23,564
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,557
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 50
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,295
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 30,121
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,546
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 11,607
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 13,206
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,238
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 575
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 534
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 41
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,826
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,800
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,522
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,742
C. Usług (účtová grupa 51) 164
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,098
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 574
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 944
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,696
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 894
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 61
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -61
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,757
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 481
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,238
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35699809 TIN: 2020927601
 • Zarejestrowana siedziba: J & A Gastro, Uralská 28, 05801, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.07.1999Nové sidlo:
   Uralská 28 Poprad 058 01
   Noví spoločníci:
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.07.1999Zrušené sidlo:
   Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   J & A Gastro, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   požičiavanie a opravy športových potrieb
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava