Utwórz fakturę

PEKNÁ MODRÁ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy PEKNÁ MODRÁ
PIN 35699949
TIN 2020340806
Numer VAT SK2020340806
Data utworzenia 07 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEKNÁ MODRÁ
Lamačská 22
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 967 858 €
Zysk 43 090 €
Kapitał 572 316 €
Kapitał własny 173 640 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0902902395
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 522,018
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 119,498
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 119,498
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 119,498
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 401,816
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 349,659
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 349,659
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 349,659
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,157
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,349
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,808
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 704
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 704
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 522,018
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,730
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 126,137
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 126,137
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,987
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,562
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,562
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 39,954
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,954
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,090
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,288
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 300,982
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 285,725
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 285,725
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,178
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,235
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,844
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,200
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 967,861
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 967,858
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 967,854
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 909,419
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,150
D. Usług (účtová grupa 51) 854,733
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 51,877
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,038
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,122
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,717
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 321
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 58,439
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 110,971
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,973
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 130
2. Pozostałe koszty (562A) 130
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,836
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,970
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 55,469
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,379
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,379
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 43,090
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015