Utwórz fakturę

REMKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Nazwa firmy REMKA
Stan Zniszczono
PIN 35699990
TIN 2020340817
Numer VAT SK2020340817
Data utworzenia 04 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMKA
Agátova 32
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 509 €
Zysk -12 444 €
Dane kontaktowe
E-mail remka@remka.sk
Telefon(y) 0253636271
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 172,598
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 61,292
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 182
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111,124
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 172,598
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,817
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -62,344
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,444
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 240,415
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 56,845
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 181,147
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92,023
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 11,144
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,844
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,136
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,423
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 249,509
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 548
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 246,669
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,376
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 916
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 260,684
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 118,362
C. Usług (účtová grupa 51) 90,519
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 33,854
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 668
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,069
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 12,984
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,228
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11,175
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 38,336
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 310
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 310
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -309
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -11,484
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -12,444
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016
 • PIN :35699990 TIN: 2020340817 Numer VAT: SK2020340817
 • Zarejestrowana siedziba: REMKA, Agátova 32, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.02.2016Zrušené obchodné meno:
   REMKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Agátova 32 Bratislava 841 02
   22.01.1999Nové sidlo:
   Agátova 32 Bratislava 841 02
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   REMKA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným