Utwórz fakturę

I.T.A. Telecom Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I.T.A. Telecom Slovakia
PIN 35700050
TIN 2020356261
Numer VAT SK2020356261
Data utworzenia 04 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I.T.A. Telecom Slovakia
Nové záhrady I 13A
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 588 538 €
Zysk 407 817 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ita-telecom.sk
Telefon(y) 0243426287, 0243424553
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,441,649
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,699
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 68,699
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 162
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 68,537
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,361,269
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,526
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,809
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 19,717
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 950,705
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 929,903
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 929,903
2. Wartość netto kontraktu (316A) 3,581
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 185
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,036
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 380,038
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,382
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 366,656
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,681
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 28
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,652
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,441,649
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,095
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 41,493
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 41,493
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,149
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,149
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 682,636
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 682,636
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 407,817
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,324
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,879
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,768
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,111
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 277,437
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 96,220
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,220
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,287
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,181
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,575
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,174
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,008
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,181
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,827
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 230
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,608,975
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,588,538
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,644
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,599,331
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -41,072
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,196
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,439
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,063,385
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,760
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 318,021
D. Usług (účtová grupa 51) 1,238,260
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 422,056
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 300,988
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 105,143
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,925
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,418
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,130
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,130
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,740
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 525,153
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,003,862
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,242
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,170
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,170
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 72
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,344
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,336
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -102
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 525,051
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 117,234
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 119,367
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,133
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 407,817
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700050 TIN: 2020356261 Numer VAT: SK2020356261
 • Zarejestrowana siedziba: I.T.A. Telecom Slovakia, Nové záhrady I 13A, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme 33 194 € (80%) Paríž 750 17 Francúzska republika
  Eric Marcel Jean Vattier 8 299 € (20%) Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   01.12.2009Noví spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Astrová 2A Bratislava 821 01
   30.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Chemin Des Gites Saint Pierre De Trivisy 813 30 Francúzska republika
   01.11.2008Nové sidlo:
   Nové záhrady I 13A Bratislava 821 05
   31.10.2008Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 821 04
   29.05.2008Noví spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Place Tristan Bernard 5 Paríž 750 17 Francúzska republika
   28.05.2008Zrušeny spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 92 508 Francúzska republika
   14.12.2006Noví spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Chemin Des Gites Saint Pierre De Trivisy 813 30 Francúzska republika
   15.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Sylvestre Marie Patrick Blavet Quai Louis Blériot 48 Paríž 750 16 Francúzska republika Vznik funkcie: 20.09.2006
   14.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Francois Jacques Destrez bis Grande Rue 78 Sévres 923 10 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.05.2005
   24.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Eric Francois Jacques Destrez bis Grande Rue 78 Sévres 923 10 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.05.2005
   23.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Christian Marie Joseph Billette de Villemeur Domaine Saint Francois d´ Assises 9 Les Huppes La Celle Saint Cloud 781 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 22.10.2002
   04.05.2005Noví spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 92 508 Francúzska republika
   03.05.2005Zrušeny spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   04.10.2004Zrušeny predmety činnosti:
   dopravné stavby
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   27.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Christian Marie Joseph Billette de Villemeur Domaine Saint Francois d´ Assises 9 Les Huppes La Celle Saint Cloud 781 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 22.10.2002
   26.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Marcel Jean Vattier Rue Edouard Petit 10 Cantelou 763 80 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Komárnická 119/46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.10.2002
   09.08.2001Nové obchodné meno:
   I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   08.08.2001Zrušené obchodné meno:
   International Technical Assistance Telecom Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   04.08.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete /ďalej JTS/
   03.08.1999Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   20.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Eric Marcel Jean Vattier Rue Edouard Petit 10 Cantelou 763 80 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Komárnická 119/46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.10.2002
   19.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrick Edrard Penaud B des minimes 9 Toulouse 312 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava 841 02
   01.12.1998Noví spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   18.11.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   19.08.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   statické výpočty nosných konštrukcií
   22.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Patrick Edrard Penaud B des minimes 9 Toulouse 312 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava 841 02
   21.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   František Regásek Chrobákova 39 Bratislava 841 02
   11.03.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho
   pozemné stavby
   inžinierska činnosť, okrem činnosti stavebného dozoru
   dopravné stavby
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   International Technical Assistance Telecom Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Regásek Chrobákova 39 Bratislava 841 02