Utwórz fakturę

AGREAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGREAL
PIN 35700068
TIN 2020331830
Numer VAT SK2020331830
Data utworzenia 07 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGREAL
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 879 €
Zysk -42 621 €
Kapitał 249 258 €
Kapitał własny -949 898 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905531200, 0254415445
Telefon(y) kom. 0905531200
Nr(y) faksu 0254412646
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 233,836
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,581
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,581
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,980
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,601
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 217,972
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 214,375
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 214,375
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,138
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 357
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 357
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,185
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,596
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 459
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 257
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 202
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 283
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 283
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 233,836
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -992,519
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -956,537
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -956,537
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,621
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,242
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 913,804
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 913,756
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 48
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 498
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 498
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 310,061
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,086
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,086
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 304,915
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,089
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 453
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,518
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,879
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,879
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 113
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 113
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,967
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,879
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 22,917
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 3,887
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,025
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,820
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,883
D. Usług (účtová grupa 51) 539
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,142
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,251
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,016
4. Koszty społeczne (527, 528) 875
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 618
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,254
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,254
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,532
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,852
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -39,941
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -568
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,720
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 974
2. Pozostałe koszty (562A) 974
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 746
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,720
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -41,661
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -42,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700068 TIN: 2020331830 Numer VAT: SK2020331830
 • Zarejestrowana siedziba: AGREAL, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04 07.05.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Frištacký 6 639 € (100%) Hlboká 3 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   18.07.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   01.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   28.02.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   08.10.2005Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   07.10.2005Zrušené sidlo:
   Hlboká 3 Bratislava 811 04
   20.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.05.1997
   19.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   20.11.1998Nové predmety činnosti:
   záhradnícke služby - výroba a predaj rolovaných trávnikov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   25.09.1997Nové sidlo:
   Hlboká 3 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   24.09.1997Zrušené sidlo:
   Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   AGREAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06