Utwórz fakturę

EUROSPORTS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROSPORTS
PIN 35700106
TIN 2020348979
Numer VAT SK2020348979
Data utworzenia 07 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROSPORTS
Panónska cesta 16
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 130 718 €
Zysk 41 085 €
Kapitał 951 082 €
Kapitał własny 386 827 €
Dane kontaktowe
E-mail info@eurosports.sk
Telefon(y) 0263532361
Nr(y) faksu 0263532372
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,124,882
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,217
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,217
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,217
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,042,355
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 706,275
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 132
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 706,143
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 323,607
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 323,607
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323,607
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,473
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,473
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,310
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,158
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 9,152
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,124,882
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 428,017
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,679
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,679
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 368,614
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 368,614
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,085
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 696,865
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 350,344
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 347,079
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 628
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,637
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 50,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 179,422
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179,422
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,285
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,459
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,766
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 221
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,814
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,814
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,105,251
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,130,718
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,047,020
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 54,665
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,467
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,566
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,062,158
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 680,075
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,339
D. Usług (účtová grupa 51) 223,033
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 99,436
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 69,966
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,392
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,078
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,631
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,581
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,581
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -9,126
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,189
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 68,560
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 171,238
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,161
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,157
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,227
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,191
2. Pozostałe koszty (562A) 7,191
O. Walutowe straty (563) 7,566
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,470
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,066
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 49,494
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,409
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,409
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 41,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700106 TIN: 2020348979 Numer VAT: SK2020348979
 • Zarejestrowana siedziba: EUROSPORTS, Panónska cesta 16, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 07.04.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Renáta Kališová 1 992 € (30%) Mozartova 16 Bratislava 811 06
  Rastislav Antal 4 647 € (70%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 16 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2013Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.01.2010Nové obchodné meno:
   EUROSPORTS s.r.o.
   19.01.2010Zrušené obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   23.12.2008Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   24.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.04.2008
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   19.07.2007Noví spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   18.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   20.06.2003Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   19.06.2003Zrušené sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   18.04.2001Noví spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   17.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   06.07.2000Nové obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   05.07.2000Zrušené obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01