Utwórz fakturę

MARTINÁK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARTINÁK
PIN 35700181
TIN 2020327452
Numer VAT SK2020327452
Data utworzenia 07 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARTINÁK
Ružinovská 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 577 954 €
Zysk 12 703 €
Kapitał 4 663 695 €
Kapitał własny 4 380 265 €
Dane kontaktowe
E-mail info@martinak.sk
Telefon(y) 0248207010
Nr(y) faksu 0248207040
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,913,386
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 839,011
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 777,768
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 158,979
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,653
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 72,143
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 490,993
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 61,243
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 61,243
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,074,375
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,914,366
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,743,883
3. Produkty (123) - /194/ 170,483
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 98,590
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,076
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 69,514
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,419
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,120
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58,299
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,913,386
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,230,824
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,164
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,209,654
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,289,798
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -80,144
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,703
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 523,651
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,487
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,487
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 369,164
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 299,880
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,880
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,556
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,777
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,338
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57,613
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 140,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 158,911
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 158,911
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 640,146
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 577,954
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 639,982
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 165
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -68,606
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,413
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 545,362
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,935
D. Usług (účtová grupa 51) 358,153
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,814
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 66,167
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,252
4. Koszty społeczne (527, 528) 395
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,935
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 70,525
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 70,525
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,592
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 191,453
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 108
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 108
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,627
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,007
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,007
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,620
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,519
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,073
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,370
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,370
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,703
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700181 TIN: 2020327452 Numer VAT: SK2020327452
 • Zarejestrowana siedziba: MARTINÁK, Ružinovská 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Martinák Ružinovská 7 Bratislava 821 01 02.02.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Martinák 5 311 € (80%) Ružinovská 7 Bratislava 821 01
  Mária Martináková 1 328 € (20%) Ružinovská 7 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Martináková Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   02.02.2007Noví spoločníci:
   Mária Martináková Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   Ing. Vladimír Martinák Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Martinák Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   Mária Martináková Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   01.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   01.12.2003Nové sidlo:
   Ružinovská 5 Bratislava 821 01
   30.11.2003Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   27.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   MARTINÁK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností - sprostredkovanie
   obstarávateľské služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (obstarávateľská činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava