Utwórz fakturę

Bio - Consult Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bio - Consult Slovakia
PIN 35700220
TIN 2020340850
Numer VAT SK2020340850
Data utworzenia 08 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bio - Consult Slovakia
Betliarska 3809/22
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 130 850 €
Zysk -33 624 €
Kapitał 324 821 €
Kapitał własny 112 874 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250221336, 0220661336
Nr(y) faksu 0220661336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 245,065
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 244,397
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,920
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,920
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,336
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,717
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,717
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,477
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 142
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 201,141
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 311
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 200,830
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 668
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 23
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 245,065
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,398
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,922
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,922
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,624
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,463
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 173
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 173
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 266,465
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,714
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,714
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 260,733
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,458
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 938
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,622
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 825
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 130,873
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 130,850
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 129,914
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 936
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,181
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 111,330
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,444
D. Usług (účtová grupa 51) 15,266
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,716
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,985
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,738
4. Koszty społeczne (527, 528) 993
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 357
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 483
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 585
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,331
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -190
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 177
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 154
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 506
O. Walutowe straty (563) 146
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 360
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -329
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,660
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 964
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -33,624
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700220 TIN: 2020340850 Numer VAT: SK2020340850
 • Zarejestrowana siedziba: Bio - Consult Slovakia, Betliarska 3809/22, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika 19.05.2011
  Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika 19.05.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Veronika Dodalová 4 980 € (75%) Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
  Daniel Dodal 1 660 € (25%) Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.03.2015Nové sidlo:
   Betliarska 3809/22 Bratislava-Petržalka 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.2015Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 2 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.05.2011Noví spoločníci:
   Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2011
   Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2011
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Dodal Parížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   15.02.2008Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 2 821 08
   14.02.2008Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   08.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Peter Dodal Parížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.1996
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.1996
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   22.09.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   21.09.1997Zrušené sidlo:
   Vlárska 3 Bratislava 831 01
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   Bio - Consult Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlárska 3 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 27.06.2003