Utwórz fakturę

AUTO-CLEAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO-CLEAN
PIN 35700319
TIN 2020861975
Numer VAT SK2020861975
Data utworzenia 09 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO-CLEAN
Trenčianska 56/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 313 969 €
Zysk 32 €
Kapitał 138 642 €
Kapitał własny 81 694 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 113,089
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,880
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,880
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,880
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 106,000
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,872
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11,800
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,440
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,632
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,741
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,741
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,741
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,387
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,036
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,351
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 209
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 209
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 113,089
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,727
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 75,000
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 75,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 56
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 56
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,362
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 584
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 584
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,745
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,762
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,762
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 852
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 507
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,562
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 62
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,033
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 299,334
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 313,969
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 133,747
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 149,346
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,876
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,701
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 125,769
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,193
D. Usług (účtová grupa 51) 82,540
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,683
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,286
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,323
4. Koszty społeczne (527, 528) 74
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 483
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,984
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,984
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,268
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,409
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 64
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,341
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 468
2. Pozostałe koszty (562A) 468
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 873
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,276
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 992
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700319 TIN: 2020861975 Numer VAT: SK2020861975
 • Zarejestrowana siedziba: AUTO-CLEAN, Trenčianska 56/C, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05 15.06.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Attila Görcs 6 639 € (100%) Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2014Nové sidlo:
   Trenčianska 56/C Bratislava 821 09
   06.11.2014Zrušené sidlo:
   Gessayova 2473/23 Bratislava 851 03
   09.02.2012Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
   09.09.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   08.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   leasing výrobných a nevýrobných zariadení spojený s financovaním
   13.11.2010Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   17.04.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   oprava kožených a kožušinových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 15.06.2004
   16.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   23.12.2008Nové sidlo:
   Gessayova 2473/23 Bratislava 851 03
   22.12.2008Zrušené sidlo:
   Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   26.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Dušan Lansky Riazanská 3159/87 Bratislava 831 03
   20.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Dáša Poláčková Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Dušan Lansky Riazanská 3159/87 Bratislava 831 03
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   LAND industries - Slovakia, spol. s r.o. Mánesovo námestie 1 Bratislava 851 01
   06.11.2004Nové predmety činnosti:
   čistenie exteriérov a interiérov motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Dáša Poláčková Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   05.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   24.06.2004Nové obchodné meno:
   AUTO-CLEAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   LAND industries - Slovakia, spol. s r.o. Mánesovo námestie 1 Bratislava 851 01
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   23.06.2004Zrušené obchodné meno:
   SAFSPOL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   09.10.1996Nové obchodné meno:
   SAFSPOL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s:
   palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   medziproduktami rôznych druhov (chemikálie, hnojivá, plasty)
   drevom, stavebným materialom a chemickými výrobkami
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   leasing výrobných a nevýrobných zariadení spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02