Utwórz fakturę

FINNUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINNUM
PIN 35700335
TIN 2020356327
Numer VAT SK2020356327
Data utworzenia 08 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINNUM
Kapicova 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 107 €
Zysk -44 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911463959
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,695
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,719
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,988
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,988
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,988
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 676
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 676
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,055
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,100
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,955
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 974
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 974
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,695
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,264
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 698
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 698
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,639
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,740
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -101
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,043
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 59
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 59
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,329
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,531
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,531
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,349
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 604
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,210
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 655
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 655
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 388
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 388
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 71,107
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,107
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 71,107
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,059
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,900
D. Usług (účtová grupa 51) 42,285
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,859
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,304
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,526
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,029
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 186
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 734
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 734
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,048
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,922
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 64
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,699
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,699
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,634
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 414
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 458
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 458
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -44
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700335 TIN: 2020356327 Numer VAT: SK2020356327
 • Zarejestrowana siedziba: FINNUM, Kapicova 1, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 08.10.1996
  Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01 08.10.1996
  Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01 08.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr.Ing. Vladimír Ludvík 2 324 € (33.3%) Repašského 6/10 Bratislava 841 02
  Ing. Jana Jančová 2 324 € (33.3%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Eva Ormandyová 2 324 € (33.3%) Rumančekova 38 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 08.10.1996
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.10.1996
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.10.1996
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   FINNUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01