Utwórz fakturę

Deloitte Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Deloitte Slovakia
PIN 35700416
TIN 2020340861
Data utworzenia 10 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Deloitte Slovakia
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -612 €
Kapitał 15 987 €
Kapitał własny 10 077 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258249111, 04212582491
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,197
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,197
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,517
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,517
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,517
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 680
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 680
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,197
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,807
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,116
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,116
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -612
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,390
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,910
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,910
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 132
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 132
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -132
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -612
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016