Utwórz fakturę

Gyn sante - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Gyn sante
PIN 35700424
TIN 2020862008
Data utworzenia 10 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Gyn sante
Limbová 5
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 117 925 €
Zysk 47 292 €
Kapitał 71 135 €
Kapitał własny 57 378 €
Dane kontaktowe
E-mail gynsante@gynsante.sk
witryna internetowa http://www.gynsante.sk
Telefon(y) +421254435218
Telefon(y) kom. +421905452584
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 119,835
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,310
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,310
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,096
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,214
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,433
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,190
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,190
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,190
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,507
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,507
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,507
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,736
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,630
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,106
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 92
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 119,835
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,704
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,806
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,806
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,292
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,131
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 231
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 231
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,900
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,768
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 807
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 531
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,761
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 117,916
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 117,925
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 117,916
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,099
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,788
D. Usług (účtová grupa 51) 20,205
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,909
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,934
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,910
4. Koszty społeczne (527, 528) 65
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 86
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,375
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,375
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 736
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 60,826
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 90,923
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 44
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 60,785
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,493
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,493
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 47,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700424 TIN: 2020862008
 • Zarejestrowana siedziba: Gyn sante, Limbová 5, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 05.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Martin Gažo 13 278 € (100%) Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2010Nové obchodné meno:
   Gyn sante s.r.o.
   13.05.2010Zrušené obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   30.01.2010Nové sidlo:
   Limbová 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 05.01.2010
   29.01.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   31.12.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Martin Gažo Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   15.09.2006Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   14.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   12.07.2005Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   11.07.2005Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   30.03.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   29.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   21.09.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   12.12.2003Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   11.12.2003Zrušené sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   14.12.1998Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   10.10.1996Nové obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie zdravotníckych a liečebných služieb
   operatívny a finančný leasing priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06