Utwórz fakturę

BEZ-AIR Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEZ-AIR Slovakia
PIN 35700491
TIN 2020340883
Numer VAT SK2020340883
Data utworzenia 11 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEZ-AIR Slovakia
Hattalova 22
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 377 275 €
Zysk 636 €
Kapitał 129 901 €
Kapitał własny 8 758 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bez-air.sk
Telefon(y) 0244450156, 0244450157, 0244453703, 0244458279, 0249111211, 0249111260, 0905468753
Telefon(y) kom. 0905468753
Nr(y) faksu 0249111209
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 133,839
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,044
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,753
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,735
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 291
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 291
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 92,644
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,614
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,476
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -862
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 32,910
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 32,910
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,910
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,408
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 2,378
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,030
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,712
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,977
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 38,735
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,151
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,151
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 133,839
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,369
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,369
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 31,811
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 730
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 730
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,258
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,323
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -65
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 636
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,035
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,481
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,326
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 13,155
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,554
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,173
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,173
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -280
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,197
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,002
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,538
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 28,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 377,276
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 377,275
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 363,451
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,824
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 375,922
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,069
D. Usług (účtová grupa 51) 70,052
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 246,817
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 192,731
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,151
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,935
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 918
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,066
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,066
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 258,330
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 238
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -237
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,116
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700491 TIN: 2020340883 Numer VAT: SK2020340883
 • Zarejestrowana siedziba: BEZ-AIR Slovakia, Hattalova 22, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52 11.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ladislav Ležanský 3 751 € (50.9%) Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52
  Tomáš Klusáček 3 618 € (49.1%) Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.10.1996
   17.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 11.10.1996
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 11.10.1996
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   31.12.1997Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   30.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   Petr Bezděk Na Volánové 17 Praha 6 Česká republika
   Monika Bezděková Na Volánové 17 Praha 6 Praha 1
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ján Rozlivka Dukelská 309 Milovice Česká republika
   11.10.1996Nové obchodné meno:
   BEZ-AIR Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 22 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   baliace činnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   Petr Bezděk Na Volánové 17 Praha 6 Česká republika
   Monika Bezděková Na Volánové 17 Praha 6 Praha 1
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ján Rozlivka Dukelská 309 Milovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05