Utwórz fakturę

KUK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KUK SLOVAKIA
PIN 35700521
TIN 2020331797
Numer VAT SK2020331797
Data utworzenia 10 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KUK SLOVAKIA
Zvolenská 32
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 033 483 €
Zysk 207 365 €
Kapitał 2 040 571 €
Kapitał własny 1 252 230 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421258103400, +421253411482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,957,079
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,431
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,431
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,431
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,902,235
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 584,976
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 584,976
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,082,628
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,054,186
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,054,186
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 28,442
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 234,631
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,487
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 232,144
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,413
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,533
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 30,880
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,957,079
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,259,593
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 28,813
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 28,813
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,003,499
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,003,499
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,365
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 677,355
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,362
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,657
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 705
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 650,724
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 544,307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 544,307
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,761
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,307
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90,349
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,269
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,269
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,131
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 20,131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,033,483
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,967,893
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,213
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,377
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,760,096
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,098,253
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,781
D. Usług (účtová grupa 51) 293,578
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 305,323
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 230,364
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 65,618
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,341
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 526
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,062
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,062
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,143
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,430
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 273,387
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 620,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,109
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,068
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,068
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 28
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,422
O. Walutowe straty (563) 162
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,260
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,687
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 275,074
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 67,709
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 68,023
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -314
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 207,365
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015