Utwórz fakturę

SUNBIT COMPANY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SUNBIT COMPANY
PIN 35700611
TIN 2020324526
Numer VAT SK2020324526
Data utworzenia 14 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SUNBIT COMPANY
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 294 334 €
Zysk 23 251 €
Kapitał 140 496 €
Kapitał własny 82 342 €
Dane kontaktowe
E-mail sunbit@sunbit.sk
witryna internetowa http://www.sunbit.sk
Telefon(y) +421253412798
Telefon(y) kom. +421907715399
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 145,784
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 144,990
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 61,272
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,272
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,272
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 83,718
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,775
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,943
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 794
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 145,784
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,594
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 74,376
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 74,376
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,251
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,190
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,080
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,080
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,263
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 3,263
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,847
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,185
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,185
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,137
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,815
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,801
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 294,334
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 294,326
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 263,684
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,432
D. Usług (účtová grupa 51) 9,691
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 242,228
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 175,929
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 60,762
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,537
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 536
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,979
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,979
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 818
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,650
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 281,203
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 829
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 69
2. Pozostałe koszty (562A) 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 760
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -823
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,827
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,576
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,576
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,251
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015