Utwórz fakturę

Slovgen - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Slovgen
PIN 35700629
TIN 2020906151
Numer VAT SK2020906151
Data utworzenia 14 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovgen
Ilkovičova 8
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 190 550 €
Zysk 25 871 €
Kapitał 46 016 €
Kapitał własny 36 871 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259307434, 090559307434, 259307434
Telefon(y) kom. 090559307434
Nr(y) faksu 0259307416
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 12,936
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,541
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,541
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 80,005
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 59,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,254
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,251
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 92,941
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,742
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,195
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,195
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 302
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,374
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,871
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,199
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 47
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 28,952
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,100
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,669
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,183
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,200
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 190,550
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 190,550
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 152,596
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 32,956
C. Usług (účtová grupa 51) 76,403
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 39,157
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,013
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 37,954
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 81,191
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 43
X. Interesu dochód (662) 6
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,762
N. Walutowe straty (563) 1,625
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,137
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,719
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 33,235
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,364
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 25,871
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016