Utwórz fakturę

DuoComp - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DuoComp
PIN 35700670
TIN 2020844496
Numer VAT SK2020844496
Data utworzenia 14 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DuoComp
Znievska 18
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 120 €
Zysk -7 683 €
Kapitał 24 776 €
Kapitał własny -4 835 €
Dane kontaktowe
E-mail duocompf@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0263830424
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,535
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,995
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,995
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,995
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,006
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,092
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,092
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 914
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 331
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 583
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 534
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 534
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,535
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,518
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,138
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 80
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,218
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,683
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,053
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,969
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 316
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,653
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,821
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,488
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,258
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,120
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,120
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,090
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,030
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,138
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,222
D. Usług (účtová grupa 51) 1,855
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,639
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,639
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,145
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,018
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,987
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 705
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 307
2. Pozostałe koszty (562A) 307
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 398
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -705
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,723
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,683
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700670 TIN: 2020844496 Numer VAT: SK2020844496
 • Zarejestrowana siedziba: DuoComp, Znievska 18, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 14.10.1996
  Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 16.08.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michaela Kurjanová 6 639 € (100%) Znievska 18 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2009Nové obchodné meno:
   DuoComp, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Znievska 18 Bratislava 851 06
   20.05.2009Zrušené obchodné meno:
   DuoComp, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   21.10.2006Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 14.10.1996
   Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.08.2006
   20.10.2006Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   17.11.1998Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   16.11.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   14.10.1996Nové obchodné meno:
   DuoComp, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava