Utwórz fakturę

KNO SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KNO SLOVENSKO
PIN 35700777
TIN 2020311293
Numer VAT SK2020311293
Data utworzenia 09 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KNO SLOVENSKO
Leškova 3/A
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 237 505 €
Zysk -12 331 €
Kapitał 65 324 €
Kapitał własny 11 555 €
Dane kontaktowe
E-mail kno@kno.sk
witryna internetowa http://www.kno.sk
Telefon(y) +421254432303, +421254410148, +421254432454, +421254432880, +421254432992
Nr(y) faksu 0254410148
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,992
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,992
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,276
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,531
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 363
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 101,351
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 126,268
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,293
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 112,652
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,331
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,975
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 901
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 13,792
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,523
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,109
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,961
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,282
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 237,505
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 237,480
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 248,232
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,472
C. Usług (účtová grupa 51) 157,434
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 79,709
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 162
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,455
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -10,727
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 70,574
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 666
X. Interesu dochód (662) 8
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 658
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,309
N. Walutowe straty (563) 27
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,282
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -643
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -11,370
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -12,331
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700777 TIN: 2020311293 Numer VAT: SK2020311293
 • Zarejestrowana siedziba: KNO SLOVENSKO, Leškova 3/A, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01 16.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Anna Čermáková 1 328 € (20%) Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01
  Steven John Kelly 2 656 € (40%) Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
  Margaret Mary Novak 2 656 € (40%) Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.04.2013Nové sidlo:
   Leškova 3/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.2013Zrušené sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.04.2008Noví spoločníci:
   Steven John Kelly Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
   Margaret Mary Novak Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Steven John Kelly Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 USA Vznik funkcie: 20.04.2008
   Margaret Mary Novak Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 USA Vznik funkcie: 20.04.2008
   29.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   28.03.2006Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   27.03.2006Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   15.10.2005Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   14.10.2005Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   29.01.2005Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   28.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   27.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   reklamná činnosť
   organizovanie kurzov a školení
   25.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   11.05.1999Nové sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   10.05.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Zrušené sidlo:
   Rudnayovo nám. 1 Bratislava 811 01
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   06.11.1997Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   05.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava
   09.10.1996Nové obchodné meno:
   KNO SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rudnayovo nám. 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   Noví spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava