Utwórz fakturę

Chemické závody Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Chemické závody Bratislava
PIN 35700793
TIN 2020312888
Numer VAT SK2020312888
Data utworzenia 15 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Chemické závody Bratislava
Nobelova č. 9
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 031 €
Zysk 3 501 €
Kapitał 1 259 201 €
Kapitał własny 989 159 €
Dane kontaktowe
E-mail dtothova@istromex.sk
Telefon(y) 0244462239
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,260,041
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,258,049
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 56,429
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 56,429
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,201,620
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,201,620
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,893
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,893
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 91
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,802
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 99
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 99
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,260,041
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 995,786
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 59,749
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 59,749
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,950
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 920,586
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 920,586
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,501
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,255
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 264,255
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,180
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,800
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 380
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 232,926
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,149
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,000
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,031
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,031
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,486
D. Usług (účtová grupa 51) 2,399
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 57
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,545
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,632
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,461
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,501
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016
 • PIN :35700793 TIN: 2020312888 Numer VAT: SK2020312888
 • Zarejestrowana siedziba: Chemické závody Bratislava, Nobelova č. 9, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Trandžík predseda Jeséniova 12157/18A Bratislava 831 01 15.10.1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Trandžík - predseda predstavenstva Jeséniova 12157/18A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.10.1996
   15.04.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   17.06.2002Nové sidlo:
   Nobelova č. 9 Bratislava 831 02
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   Chemické závody Bratislava, a.s. (skrátene CHZB a.s.)
   30.10.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   15.10.1996Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostr. tovarov v rozsahu voľnej živnosti podnikateľské poradenstvo, konzultačná činnosť v obchode